ОШ „Др Тихомир Остојић“ 

Маршала Тита 58, Остојићево

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се ученици и родитељи школе да је Министарство организовало платформу за учење на даљину.
На линку www.rasporednastave.gov.rs можете пронаћи који образовни садржаји ће се емитовати у ком термину, распоређени по разредима.

Овакав облик образовног процеса одвија се ШЕСТ дана недељно, а почиње од сутра 17.03.2020. Предметни наставници ће припремити додатне садржаје и осмислити начин провере знања код ученика. О свему ће ученике и родитеље обавештавати одељењске старешине.

Такође, убрзо ће се објавити информације о реализовању учења на даљину за ученике који наставу слушају на језику националних мањина.

Молимо родитеље да, уколико дође до нарушеног здравственог стања код ученика или члана породице, са новонасталом ситуацијом упознају одељењског старешину.
За све ученике који нису у ситуацији да учествују у процесу учења на даљину, наћи ће се пригодно решење у сарадњи са одељењским старешином и наставницима.

Уколико имате додатна питања у вези учења на даљину, можете се обратити на телефон 011/735 05 57.