НАСТАВА

Настава се у нашој школи одвија у две смене и на две локације.

У издвојеном одљењу у Јазову настава се одвија само на мађарском језику. Тамо су два комбинована одељења и специјално одељење. 

Једном комбинованом одељењу учитељица је Бригита Диенеш, а другом Каталин Хорват.
Као у читељица у специјалном одељењу ради Каролина Шимон. 

У Остојићеву у преподневној смени наставу похађају виша одељења и ученици специјалних одељења. 

Настава се од петог до осмог разреда одвија на оба наставна језика.

У послеподневној смени су нижа одељења. У четири одељења настава се одвија на српском језику, а на мађарском се настава одвија у комбинованим одељењима.

Scroll to Top