Предметна настава

Иван Лазић

Српски језик и књижевност

Анита Кочиш Декањ

Мађарски језик и књижевност

Андреа Беата Бицок

Српски језик као нематерњи

Маријана Лазић

Енглески језик

Илдико Леваи

Енглески језик

Марија Мирић

Немачки језик

Магдолна Будовалчев

Математика

Анита Радушек

Математика и информатика

Сања Угреновић

Ликовна култура

Јулијана Багдал

Историја

Ференц Жолдош

Историја

Милка Остојић

Географија

Жолт Богнар

Географија

Јадранка Михаљев

Хемија, физика

Валерија Трунгел

Историја

Габријела Недељков

Биологија

Душан Стеванов

Техника и технологија

Бенита Бајић

Физика, информатика

Ирена Ђукић

Физичко васпитање

Миливоје Мандић

Физичко и здравствено васпитање

Марија Војновић

Музичка култура

Елвира Бачо

Музичка култура

Катић Енике

Веронаука

Драган Ђукић

Веронаука

Scroll to Top