Настава на српском језику

Зорица Маленчић

Марија Војновић

Александра Бујак

Тања Лончина

Настава на мађарском језику

Ева Ружа

Бригита Диенеш

Андреа Балинт

Каталин Хорват

Специјална одељења Остојићево

Милан Вучковић

1-4. разред

Специјална одељења Јазово

Каролина Шимон

1-8. разред

Scroll to Top