ОШ „Др Тихомир Остојић“ 

Маршала Тита 58, Остојићево

БИБЛИОТЕКА

Школска библиотека се води у складу са програмом. Програм тачно одређује начин коришћења расположивих могућности библиотеке. Школска библиотека је саставни део образовног процеса, не треба да буде само место за позајмљивање књига комуникацијско – информациони и мултимедијски центар који ће бити прилагођен узрасту ученика, њиховим потребама, као и потребама наставника у целокупоном процесу васпитања и образовања.

Наш дугорочни циљ је реконструисање постојећег простора наше библиотеке како би она могла да испуни све стандарде библиотечке делатности и унапреди ВО процес у сваком смислу.

Задаци школских библиотекара
ОШ „ Др Тихомир Остојић“: