ОШ „Др Тихомир Остојић“ 

Маршала Тита 58, Остојићево

Наставни кадар

 • Живојин Јуришин
 • Марија Војновић
 • Александра Бујак
 • Зорица Маленчић
 • Ева Ружа
 • Андреа Балинт
 • Тамара Ваштаг
 • Бригита Диенеш
 • Каталин Хорват
 • Милан Вучковић
 • Каролина Шимон
 • Иван Лазић – српски језик и књижевност
 • Татјана Оџић – енглески језик
 • Марија Мирић – немачки језик
 • Анита Радушек – математика и информатика
 • Јулијана Багдал – историја
 • Милка Остојић – географија 
 • Недељков Габријела – биологија
 • Јадранка Михаљев – хемија и физика
 • Душан Стеванов – техника и технологија
 • Ирена Ђукић – физичко васпитање
 • Марија Војновић – музичка култура
 • Сања Угреновић – ликовна култура
 • Драган Ђукић – веронаука
 •  Јелена Крајиновић – грађанско васпитање
 • Анита Кочиш Декањ – мађарски језик
 • Јелена Радовановић – српски језик као нематерњи
 • Бригита Марков – енглески језик
 • Марија Мирић – немачки језик
 • Санела Гал Кечкеш – математика, информатика
 • Ференц Жолдош – историја
 • Жолт Богнар – географија
 • Валерија Трунгел – хемија
 • Габријела Недељков – биологија
 • Чаба Зомбори – техника и технологија
 • Бенита Бајић – физика
 • Ирена Ђукић – физичко васпитање
 • Миладин Лазаревић – физичко васпитање
 • Енике Катић – веронаука
 • Елвира Бачо – музичка култура
 • Сања Угреновић – ликовна култура
 • Гордана Ћаћић
 • Каролина Шимон