ОШ „Др Тихомир Остојић“ 

Маршала Тита 58, Остојићево

Помоћно особље

Чистачице

Нада Баук
Бојана Томашев
Жужана Будаи
Јелена Маргит Кочиш
Емилија Бачо

Мајстори - домари

Карољ Ђембер
Милан Радин
Влајко Татимиров
Ерне Шили