ОШ „Др Тихомир Остојић“ 

Маршала Тита 58, Остојићево

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА НА ПРЕЛАСКУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Програм професионалне оријентације у основној школи има за циљ да развије спремност ученика да стичу знања и искуства о себи и свету рада како би доносили реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељивања, свесни шта оне значе за каснија образовна и професионална опредељења као и успех у раду.
Носиоци активности из оквира професионалне оријентације су: учитељи, одељењске старешине, предметни наставници, психолог, социјални радник, родитељи и стручна лица других институција.
Концепт програма ПО остварује се кроз пет модула:
• самоспознаја– препознавање сопственх потенцијала, спремност за постигнућа и склоности преко одговарајућег осмишљавања наставе и учења;
• информисање о занимањима и каријери– припрема расположивих информација о занимањима на структурисан начин или информација које тек треба развити, да би се омогућила информисана одлука о избору занимања;
• упознавање са путевима образовања – мрежом школа – познавање путева образовања и каријере који воде ка остварењу жељеног занимања;
• реални сусрети са светом рада– преко анкетирања представника занимања, стручне праксе у предузећима („обука за упознавање“) и распитивања у предузећима спровођење теста реалности за жељено занимање; реални сусрети са светом рада и опробавање у појединим занимањима ;
• доношење одлуке о избору школе и занимања – самостално, промишљено и одговорно доношење одлуке о избору школе или занимања
Свако занимање тражи пожељан склоп способности, особина личности и интересовања важних за успех у тим областима рада, тако да би ученици требало да размисле о својим интересовањима, способностима, склоностима и талентима, тј. о својим «јаким» и «слабим странама» у погледу школског успеха из појединих предмета. Радионице које у овом периоду ученици пролазе са својим одељењским старешинама имају управо тај циљ, да ђаке доведу до самоспознаје себе и својих сопствених потенцијала.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *