ОШ „Др Тихомир Остојић“ 

Маршала Тита 58, Остојићево

Секретаријат

Контакт

Секретар

Добрила Николоска

Шеф рачуноводства

Јелена Баџа

Административни радник

Драгомир Крајновић