Веома често уносимо новине у школски простор. Овога пута на реду је била замена старих, дотрајалих и оштећених зелених завеса венецијанерима. Они су постављени у кабинету за информатику, кабинету за мађарски језик, у зборници и школској трпезарији.

Scroll to Top