ОШ „Др Тихомир Остојић“ 

Маршала Тита 58, Остојићево