Dr. Tihomir Ostojić Á. I.

Maršala Tita 58, Tiszaszentmiklós

Секретаријат

Контакт

Секретар

Добрила Николоска

Шеф рачуноводства

Јелена Баџа

Административни радник

Драгомир Крајновић