Dr. Tihomir Ostojić A.I.

Az iskola története

A szerb általános iskolát először 1772-ben említették, amint azt Ranko Veselinović megjegyzi. Eleinte csak egy tanterme volt, a legrégebbi ismert tanár Petar Jovanović volt.

Az első világháború előtti történelmi időszak a maga jellemzőivel az első német és magyar iskola megnyitásához vezetett, amelyet Habsburg József osztrák és magyar főherceg épített 1834-ben. Az első ismert német Adam Birger volt. Az egyház is szeretett volna részesedni az oktatásban, és Samuilo Mashirevic temesvári püspök 1859. augusztus 27-én körlevélben követelte, hogy a vasárnapi istentisztelet után a papság tanítsa a gyerekeknek a keresztény tudományt. Ez a fajta tanítás a 13-16 éves fiú gyermekekre vonatkozott. 1892-ben a szerbek megépítették a férfi általános iskolát, 1899-ben megnyílt a női általános iskola. A lengyel (szlovák) iskola létezéséről szóló tanúvallomások Jovan Gažo tanár tollából származnak. Mivel a lengyelek elvándoroltak Lengyelországból Tiszaszentmiklós területére, fontos volt számukra az oktatás lehetőségének megszerzése, és mivel Pavel Bujak tanár köztük volt, vállalta a tanítás feladatát. Az említetteken kívül falunknak volt egy zsidó iskolája is, amelynek alig, de fontos nyomai vannak. Írásbeli tanúvallomások szerint az első világháború után öt iskola működött. A második világháború után számos változás következett. Először hét évig jártak az iskolába a gyerekek, az úgynevezett hétéves iskola, viszont 1952/53-tól bevezették, hogy nyolc évig tartson az iskola. A Tiszaszentmiklósi iskolát Žarko Zrenjanin nemzeti hősről nevezték el. Az órákat szerb nyelven tartották, az elsőtől a negyedik osztályig szlovák nyelvű tagozat is volt. 1994. szeptember 21-ig a név nem változott, azóta viszont a Dr. Tihomir Ostojić nevét viseli az iskola. 1975 elejétől az Tiszaszentmiklósi iskolához csatlakozott a Hódegyházai iskola, amely ma is működik. Ott magyar nyelven tartanak órákat, két összevont- és egy speciális osztályban.

Az épületet 1964. június 7-én adták át az iskola számára.

1955-ben kezdődött egy iskolaépület építése, amely a faluban központi helyet foglal el. Azon a helyen zajlott az ápítkezés, ahol az iskola ma is áll. Az építkezés azonban nem fejeződött be, és 1963-ban az alapoktól kezdték el újraépíteni. Az épületet 1964. június 7-én adták át az iskola számára. A munka tíz évvel később folytatódott, amikor az iskola mosdót és konyhát kapott. Játszóterek épültek foci, kosárlabda, röplabda és kézilabda számára. 1981 októbere óta az iskola az új építésű tornatermet használja, a hátsóudvaron kapott egy speciális műhelyt és egy másik tantermet, az egykori diákműhelyből pedig étkező lett, ahol tanulóink ​​ma is étkeznek.

Scroll to Top