Dr. Tihomir Ostojić Á. I.

Maršala Tita 58, Tiszaszentmiklós

IGAZGATÓ

Образовање и радно искуство

Завршила је мастер академске студије на Факултету за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“ у Новом Саду; на студијском програму Енглески језик и стекла звање МАСТЕР ФИЛОЛОГ АНГЛИСТА ( VII – 2 степен стручне спреме).

Завршила је мастер академске студије на Факултету за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“ у Новом Саду; на студијском програму Енглески језик и стекла звање МАСТЕР ФИЛОЛОГ АНГЛИСТА ( VII – 2 степен стручне спреме).

У Библиотеци Матице српске у Новом Саду положила је стручни испит и стекла звање БИБЛИОТЕКАРА.

На Учитељском факултету у Сомбору, Универзитета у Новом Саду, положила је стручни испит за ПРОФЕСОРА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ. ( VII-1 степен стручне спреме)

На Вишој школи за образовање васпитача „Зора Крџалић Зага“ у Кикинди стекла је звање ВАСПИТАЧА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ( VI – 1 степен стручне спреме)

Навршила је 20 година радног стажа у образовном систему.