ОШ „Др Тихомир Остојић“ 

Маршала Тита 58, Остојићево

Семинар у нашој школи

У Основној школи „Др Тихомир Остојић“ 13. 5. 2023. одржан је семинар на тему: Практични приступи у раду са децом са аутизмом, поремећајима пажње и хиперактивношћу. Предавачи су били Снежана Олушки Влачић, дипломирани дефектолог и олигофренолог, Јелена Панић, дипломирани дефектолог. Циљеви семинара су: Стицање основних знања, као и проширивање постојећих, усвајањем и применом научно заснованих, теоријских и практичних знања, за примену различитих метода у свакодневном, практичном приступу деци са аутизмом, поремећајима пажње и хиперактивношћу, као и у раду са њиховим родитељима. Упознавање са новим трендовима у раду са децом са аутизмом; Овладавање методама рада са децом са аутизмом, поремећајима пажње и хиперактивношћу; Избор метода рада сходно потребама и могућностима деце са са аутизмом, поремаћајима пажње и хиперактивношћу; Овладавање начинима практичне примене комбинованих метода у раду са децом са аутизмом, поремећајима пажње и хиперактивношћу; Оснаживање полазника за примену елемената нових иновативних метода (АBА, TEACCH, PECS, реедукација психoмооторике, сензорна интеграција, музикотерапија). Општи утисак колектива ОШ „Др Тихомир Остојић“ је да су присуствовали семинару који је веома стручно вођен и који им је отворио нове видике и могућности у раду, како са децом са неким поремећајем у развоју, тако и у свакодневној настави.