ОШ „Др Тихомир Остојић“ 

Маршала Тита 58, Остојићево

Терминал за дигиталну евиденцију запослених

У Основну школу “Др Тихомир Остојић” уведен је терминал за дигиталну евиденцију запослених са читачем картица, виртуелном тастатуром и функцијом препознавања лица . Нови, дигитални сyстем омогућава евиденцију запослених , увид у време проведено на послу, повећање безбедности у школи. Сва чекирања се врше приликом сваког уласка и изласка запосленог у реалном времену . На овај начин се обезбеђује аутоматско и једноставније, законом прописано вођење евиденције о раду.