ОШ „Др Тихомир Остојић“ 

Маршала Тита 58, Остојићево

УПИС И ТЕСТИРАЊЕ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

УПИС И ТЕСТИРАЊЕ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ОБАВИЋЕ СЕ ОД 03.АПРИЛА   2023.год.(понедељак) ДО 31. МАЈА 2023.год. (среда) ОД 8 ДО 12 ЧАСОВА.

Према Закону о основном образовању и васпитању („Сл. гласнику РС“, број 55/2013, 101/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 129/2021 и 129/2021-др.закон члан 55.) у  први разред основне школе уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година.

 Школске 2023/2024. године у први разред уписују  се сва деца рођена од 1. марта 2016. године докраја фебруара2017. године.

У први разред основне школе може да се упише и дете старије од седам и по година које због болести или других оправданих разлога није уписано у школу.

Термини уписа и тестирања доставиће се предшколској установи.

За упис је неопходно понети личну карту родитеља.